OUR VALUES

We strongly encourage our students to value:

Excellence – Pai Rawa
Ekea te pae kahukura

Ascend to the heights of excellence

Diversity – Rerenga Ketanga
Nāku te rourou, nāu te rourou, ka ora ai te iwi

With my food basket and your food basket, the people will thrive

Integrity – Ngākau Pono
Ko te tumu herenga waka

The stump to which the canoe is tied

Creativity – Auahatanga
Mā te pohewa mā te auaha hoki, ka whakapuaki ngā kura e huna ana
With imagination and creativity, a hidden jewel can be revealed